flag slogan
logo
soxan
اطلاعیه:

امر به معروف و نهی از منکر
اقدامات انجام گرفته برای امر به معروف و نهی از منکر شرکت عبارتند از : 

1- برگزاری جلسات امر به معروف و نهی از منکر
2- برگزاری کلاسهای آموزشی امر به معروف و نهی از منکر 
3- تهیه و توزیع بروشور برای همکاران 
4- شرکت در کلاسهای آموزشی برگزار شده از طرف استانداری و سایر نهادها 
5- نمایش احادیث مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر از طریق مانیتورهای نصب شده در راهروهای شرکت 
6-  ارسال احادیث از طریق اتوماسیون اداری شرکت بصورت هفتگی
7- تهیه و توزیع نشریه ارزشها ( امر به معروف و نهی از منکر ) بصورت سالانه 
8- نصب استند های امر به معروف و نهی از منکر در سالن های شرکت
9- توزیع بروشور و سی دی های صرفه جویی در مصرف آب از طریق روابط عمومی شرکت